In English


Emerging Markets Advisors Ltd.
Emerging Markets Advisors Oy

Emerging Markets Advisors Oy (EGMA) on vuonna 2001 perustettu asiantuntijapalveluyritys, joka on keskittynyt kehittyvien markkinoiden liiketoiminnan ja rahoitusjärjestelyjen konsultointiin. EGMAn palvelut on suunnattu lähinnä suomalaisille yrityksille, jotka harjoittavat pääomatavaroiden vientiä tai harkitsevat tuotannollisia investointeja kehittyville markkinoille.

Kehittyvien markkinoiden kiinnostavuus liiketoiminnan kohteena on jatkuvasti noussut rinnan markkinataloudellisten uudistusten, yksityistämisen ja toiminnan pelisääntöjen kuten lainsäädännön kehittymisen myötä. Väestönkasvu ja elintason kohoaminen luovat myös uusia houkuttelevia ja ostovoimaisia markkinoita. Monet kehittyvät maat kuten Malesia, Kiina, Tshekki, Puola, Chile tai Mauritius ovat myönteisellä esimerkillään kannustaneet kehittyviä maaosia kokonaisuutena toimintaympäristön parantamiseen yksityisille investoinneille.

Menestyksellinen toiminta kehittyvillä markkinoilla edellyttää paitsi olosuhteiden yleistä tuntemusta myös muun muassa kokemusta rahoituksen järjestelystä ja riskienhallinnasta. EGMAn palvelut on kehitetty vastaamaan niihin tarpeisiin, joita kokemusperäisesti syntyy harjoitettaessa toimintaa kehittyvillä markkinoilla. Ne soveltuvat hyvin sekä suurille ja pienille yrityksille, jotka eri syistä näkevät asiantuntijapalvelujen ulkoistamisen tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaiseksi ja edulliseksi.

EGMAn asiakasyrityksilleen tarjoamiin etuihin kuuluvat mm. sopivien investoijien ja rahoittajien etsintä, kilpailukykyiset ja toimivat rahoitusjärjestelyt, riskien identifiointi sekä joustavuus ja nopeus toimeksiantojen toteuttamisessa. Painava etu asiakkaalle on myös kustannustehokkuus, kun palveluista perittävät palkkiot ovat pääsääntöisesti sidottuja vientikaupan/ investoinnin onnistumiseen. EGMAn globaali suhdeverkosto on myös asiakkaiden käytettävissä.

EGMA toimii läheisessä ja hyvässä yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten rahoitus- ja takuulaitosten kanssa, mutta on täysin yksityinen ja finanssiryhmittymistä riippumaton neuvonantaja.


Takaisin kotisivulle