In English


Emerging Markets Advisors Ltd.
Investointien kohteet kehittyvillä markkinoilla

Kehittyvät markkinat ovat 2000-luvulla tulleet tärkeäksi osaksi maailmantaloutta ja niiden merkitys kasvaa edelleen lähivuosina. Tämä on seurausta jo pitkään jatkuneesta kehityksestä, jossa kehittyvien markkinoiden taloudellinen kehitys on selvästi nopeampaa kuin teollisuusmaissa. Myös ulkomaiset suorat investoinnit kehittyville markkinoille ovat voimistaneet maailmantalouden globalisaatiokehitystä. Vuodesta 2008 alkanut globaali finanssikriisi on kuitenkin asettanut haasteita investointitoiminnalle.

Yritysten kiinnostusta kehittyviin markkinoihin kuvaa hyvin suorien sijoitusten määrä, joka oli selvässä kasvussa 15 vuoden aikana aina vuoteen 2008 asti jolloin finanssikriisin johdosta suorat sijoitukset (FDI) kääntyivät laskuun. Maailmanlaajuiset suorat sijoitukset ylittivät kuitenkin jo vuonna 2011 keskimääräiset investoinnit ennen finanssikriisiä. Pitkällä aikavälillä suorien sijoitusten kasvun voidaan arvioida kasvavan kun yksittäiset taloudet avautuvat ja elinkeinoelämän globalisoitumiskehitys jatkuu.

Huolimatta taloudellisen toimintaympäristön heikentymisestä, kehittyvillä markkinoilla tulee seuraavina vuosikymmeninä vastedeskin olemaan huomattavia investointitarpeita talouden kaikilla osa-alueilla. Erityisiä kasvualueita ovat muun muassa tietoliikenne, energiantuotanto, satamien kehittäminen ja logistiikka, asuminen, ympäristö ja elintarviketuotanto.

Globalisaation myötä investoinneille ja pääomatavaroiden viennille avautuu siten uusia mahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä riskienhallinta ja rahoitusjärjestelyt ovat avainasemassa.


Takaisin kotisivulle