In English


Emerging Markets Advisors Ltd.
Kokemus ja asiantuntemus

Emerging Markets Advisors Oy:n kokemuksen ja asiantuntemuksen lähtökohtana on yhtiön perustajan ja toimitusjohtajan valtiot.lis. Markku Pekosen ammatillinen toiminta kehittyvien maanosien rahoituksen ja yksityisen sektorin investointien alueella 1970-luvulta lähtien.

Toimiessaan Maailmanpankin ja Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n asiantuntija-ja johtotehtävissä vuosina 1976-2001 toimitusjohtaja Pekosen asiantuntemukseen kuuluu mm.

  • kansainvälisen kehityspankkitoiminnan perinpohjainen tuntemus (ml. Maailmanpankki, IFC, EBRD, EIB)
  • Suomen teollisuuden keskeisten teollisten yritysten investointitoiminta kehittyvillä markkinoilla
  • mittava ja pitkäaikainen projektikokemus (noin 300 toteutettua investointihanketta)
  • laaja-alainen käytännön alueellinen työkokemus (runsaat 40 investointien kohdemaata)
  • hallitustyöskentelykokemus kansainvälisissä hankkeissa paikanpäällä kohdemaissa
  • yhteistyö kansainvälisessä rahoitus-ja takuutoiminnassa olevien merkittävien yksityisten ja julkisten pankkien ja takuulaitosten kanssa.
Emerging Markets Advisors Oy:n toiminnassa vuoden 2001 lopusta lähtien yhtiön kehittyvien markkinoiden kokemus on edelleen vahvistunut käsittäen toimeksiantoja rahoitusjärjestelyjen konsultoinnnissa, sijoitusrahastojen avustamisesssa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Tämä asiantuntijatyö on kohdistunut mm. metsäteollisuuden, satamien kehittämisen ja energiantuotannon toimialueille (erityisesti uusiutuva energia). Näiden kotisivujen kohdassa Referenssit on esitelty eräitä keskeisiä toimeksiantoja, jotka kuvaavat hyvin EGMAn toiminnan luonnetta.


Takaisin kotisivulle